Brexit

Slik som du helt sikkert vet, skal Storbritannia (UK) ikke lenger være en del av den Europeiske Unionen (EU) fra 01.01.2021. Konkret betyr dette at vi fra den datoen vil bli konfrontert med tolldokumenter og godkjennelser av produkter både ved den nederlandske og den britiske grensen.

For at dette skal gå så problemfritt som mulig, og gjøre det enklest mulig for deg som kunde, har vi i Duijn Transport B.V. valgt å jobbe intensivt sammen med to renommerte tollbedrifter:

Blomster- og plantetransport

For vår blomster- og plantetransport samarbeider vi med:

CSI-Fresh B.V.
Oslo 7
2993 LD Barendrecht

Kontaktpersoner
Johan Hagoort og Ronald Hoekstra

E-post adresse
brexit@csi-fresh.com

Transport av kjøtt og frossenvarer

For transport av kjøtt og frossenvarer, samarbeider vi med:

Thermotraffic Holland BV
Abel Tasmanstraat 1
3165 AM Rotterdam

Kontaktpersoner
Ricardo Gunneman: Veterinær & Toll og Frenk Beker: Salgsavdeling

E-post adresse
brexit@thermotraffic.com

Van Duijn Transport

Kontakt til Van Duijn Transport B.V. :

E-post adresse
brexit@vanduijntransport.nl