Bærekraftig transport: for en sunn fremtid

Selvfølgelig er transport og logistikk et avgjørende ledd i mange forsyningskjeder. Som transportfirma realiserer vi oss at vi har et ansvar for hvilken belastning sektoren vår har på miljøet. Derfor er målet vårt at vi hos Van Duijn kjører mest mulig med (Euro-6) motorer som har et lavt forbruk. Sjåførene våre er kjent med retningslinjene for å minimalisere forbruket underveis. Og vi bruker drivstoff som er bedre for miljøet, slik som GTL (gas to liquid). For å gjøre en enda større innsats for en sunn fremtid, har vi også tatt våre første LNG lastebiler i bruk. Med disse tiltakene innfrir vi ikke bare ønskene til oppdragsgiverne våre. Vi bidrar også aktivt til et bedre miljø.