Service in motion

Transport er et viktig ledd i mange bedriftsprosesser. Det må gjøres kjapt, effektivt og pålitelig. Akkurat de løftene som Van Duijn innfrir hver dag. Vi utgjør en del av prosessen din, spesielt innen ferske, kjølte og frossenvarer.

Van Duijns

kjølelagre og

kjerneområder