Privacyverklaring

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V., gevestigd aan Jogchem van der Houtweg 12, 2678 AG De Lier, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Privacyverklaring

Klanten, leveranciers, relaties en werknemers hebben er recht op dat hun (persoons-)gegevens zorgvuldig verwerkt worden. Deze privacyverklaring vormt, samen met overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings-)maatregelen de basis voor het privacybeleid, zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder de holding van Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. vallen de volgende ondernemingen:

 • Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V.
 • Van Duijn Coldstore B.V.
 • Van Duijn Fleet B.V.

Onze contactgegevens zijn:
https://www.vanduijntransport.nl
Jogchem van der Houtweg 12, 2678 AG De Lier
0174 522 250

Persoonsgegevens die wij verwerken

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. verwerkt persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam e/o voorletters, achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum, geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of commerciĆ«le uitingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder menselijke tussenkomst (bijvoorbeeld een medewerker van Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V.).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dan wel volgt hiervoor de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hr@vanduijntransport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Transportbedrijf Van Duijn en Zn. B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hr@vanduijntransport.nl.